Poradíme si v Libereckém kraji

Skočit na navigaci

Vážení návštěvníci,
nacházíte se na novém portálu Libereckého kraje, jehož cílem je především pomáhat. Z praxe totiž moc dobře víme, co občany trápí, s čím se v životě potýkají a jaké musí řešit problémy. Pomocná ruka je mnohdy velice blízko. Přes různé paragrafy, úřednické formulace a formuláře k vyplnění, ale bohužel někdy nebývá vidět.

Člověk se v průběhu života dostává do různých situací. Do těch radostnějších, jako je třeba narození dítěte, ale také do těch smutnějších, jako jsou nemoc nebo ztráta zaměstnání. Když něco takového nastane, je dobré vědět, kam a na koho se obrátit.

Protože chápeme, že je celkem složité se ve všech těch institucích, službách, pojištěních, důchodech a dávkách vyznat, připravili jsme nejen pro obyvatele Libereckého kraje portál S.O.S. Liberecký kraj. Tam najdete potřebné informace na jednom místě, stručně, jasně a srozumitelně podané nebo odkaz na odpovídající web stránky. Víme totiž, že když člověk potřebuje něco vyřešit, času není nazbyt.

Je to v podstatě takový rozcestník. A já pevně doufám, že díky našemu portálu vždy najdete ten správný směr.

S přáním všeho dobrého,

Jitka Volfová
statutární náměstkyně hejtmana Libereckého kraje
pro řízení ekonomiky, správy majetku a informatiky

Jak vám může tento portál pomoci?

  • Část nazvaná Životní situace se věnuje praktickým radám v situacích, kdy je potřeba kombinovat sociální a zdravotní péči.
  • V části Příspěvky a dávky vám přinášíme detailní informace týkající se různých možností finanční i nefinanční podpory, kterou vám stát ve složitých životních situacích nabízí.
  • V sekci Důchody se dozvíte vše důležité o důchodovém systému a dávkách, na které máte díky němu nárok.
  • V mnoha životních situacích máte nárok na finanční podporu díky Nemocenskému pojištění. Jakým způsobem a za jakých okolností se podrobně dozvíte v další zvláštní sekci.
  • U jednotlivých témat nepřehlédněte odkazy v části Mohlo by vás zajímat, upozorňující na související rady, které by vám mohly být ve vaší životní situaci užitečné.
  • Na portálu se objevují také články z internetového magazínu Poradimesi.cz, které přinášejí další zajímavé rady a tipy pro péči o vás i o vaše blízké.

O kterou oblast navrhujete rozšířit portál sos-lbc.cz?

Oblast bude zaměřena na praktické a užitečné informace pro rodiny, které se ocitly v obtížné sociální situaci.
Oblast bude zaměřena na nejčastější rizika, která vedou k dluhům a insolvenci a poskytne rady čemu se vyhnout a jak v typických situacích postupovat.
Oblast bude zaměřena na běžné situace spojené s bydlením (vyúčtování, stěhování, příspěvek na bydlení, výměna, sociální bydlení apod.).
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.