Poradíme si v Libereckém kraji

Katalog sociálních služeb

Skočit na navigaci

Veřejně dostupný seznam tzv. Registr poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou registrováni dle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, naleznete pod odkazem Registr poskytovatelů sociálních služeb

Na tomto webovém portále lze nalézt veškeré sociální služby zaregistrované dle zákona o sociálních službách v celé České republice.

Výběr poskytovatele sociální služby - základní vyhledávání
Výběr poskytovatele sociální služby - rozšířené vyhledávání

Jak pracovat s registrem?

  • Po rozkliknutí odkazu se objeví úvodní informace o registru.
  • Ke vstupu do registru je třeba kliknout na složku Vyhledání služby, která se nachází nahoře uprostřed stránky.
  • Následně se objeví přehledná tabulka s několika možnostmi pro vyhledání služby.

Zde lze vyhledat konkrétní službu např.:

  • dle druhu (azylové domy, chráněné bydlení, centra denních služeb, domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, noclehárny, terapeutické komunity atd.);
  • dle formy poskytování služeb (ambulantní, terénní, pobytová);
  • dle cílové skupiny (etnické menšiny, imigranti a azylanti, osoby ohrožené závislostí nebo osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší, osoby s různým druhem postižení atd.);
  • dle věku;
  • dle působnosti v kraji;
  • pokud vyhledavatel zná název zařízení či město lze vyhledávat také dle těchto kritérií a samozřejmě lze zadat i název poskytovatele sociálních služeb.

Poté se prezentují odkazy na veškeré registrované domovy pro seniory v Libereckém kraji, u každého domova jsou uvedeny kontaktní údaje a místo poskytování služby. Pozn. Při úvodním vyhledávání domova pro seniory lze okruh hledání zmenšit např. dle okresu či města.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.