Poradíme si v Libereckém kraji

Zdravotní pojišťovny

Skočit na navigaci

Pokud hledáte lékaře nebo máte jiné dotazy ke zdravotním službám, můžete využít i služeb zákaznické linky vaší zdravotní pojišťovny.

č.názevtelefonwww
111VZP ČR952 222 222www.vzp.cz
201VoZP ČR844 888 888www.vozp.cz
205ČPZP810 800 000www.cpzp.cz
207OZP261 105 555www.ozp.cz
209ZP Škoda800 209 000www.zpskoda.cz
211ZPMV ČR844 211 211www.zpmvcr.cz
213RBP ZP800 213 213www.rbp-zp.cz

Praktické rady

  • Můžete si vybrat zdravotní pojišťovnu.
  • Máte právo si vybrat poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení.
  • Zdravotní pojišťovnu můžete změnit jednou za 12 měsíců vždy k 1. 1. a k 1. 7., a to 3 měsíce předem.
  • Nezapomínejte si vždy do zdravotnického zařízení vzít průkaz pojištěnce zdravotního pojištění.

Každý občan České republiky má na území ČR právo na poskytování zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní služby poskytnuté s cílem zlepšit nebo zachovat zdravotní stav pojištěnce nebo zmírnit jeho utrpení.

Každý pojištěnec má právo na výběr jak zdravotní pojišťovny, tak i poskytovatele zdravotních služeb a zdravotnického zařízení, kteří jsou ve smluvním vztahu k jeho zdravotní pojišťovně. V takovém případě má pak právo na zdravotní péči bez přímé úhrady (s výjimkou péče, která je vyjmenovaná v citovaném zákoně jako nehrazená ze zdravotního pojištění, hrazená za určitých podmínek nebo zčásti). Pokud smluvní zdravotnické zařízení vyžaduje za hrazenou péči platbu v hotovosti, jedná v rozporu se zákonem.

Pro všechny druhy péče, včetně péče neakutní, si může pojištěnec vybrat i nesmluvní zdravotnické zařízení. Tím se však vzdává práva na úhradu péče z veřejného zdravotního pojištění a veškerou zdravotní péči poskytnutou v nesmluvním zdravotnickém zařízení, včetně léků a doprovodných vyšetření, kromě nutné a neodkladné péče, si hradí ze svých prostředků.

Změna zdravotní pojišťovny

Pojištěnec má právo na volbu zdravotní pojišťovny. Zdravotní pojišťovnu lze změnit jednou za 12 měsíců vždy k 1. 1. a k 1. 7., a to 3 měsíce předem. Přihlášku je pojištěnec nebo jeho zákonný zástupce povinen podat vybrané zdravotní pojišťovně nejpozději 6 měsíců před požadovaným dnem změny.

Právo na výběr zdravotní pojišťovny se nepoužije při narození dítěte. Dnem narození se dítě stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte v den jeho narození. Změnu zdravotní pojišťovny dítěte může jeho zákonný zástupce provést až po přidělení rodného čísla dítěti, a to jednou za 12 měsíců vždy k 1. 1. a k 1. 7., a to 3 měsíce předem.

Zákonné a komerční zdravotní pojištění

V případě zdravotního pojištění je třeba rozlišovat mezi zdravotním pojištěním zákonným a komerčním.

  • Zatímco zákonné zdravotní pojištění musí odvádět každý zákonem stanovený plátce jednotlivým zdravotním pojišťovnám, u komerčního (soukromého) pojištění záleží na libovůli každého z nás, zda se jej rozhodneme uzavřít či nikoliv.
  • Komerční zdravotní pojištění chrání pojištěného před rizikem ztráty příjmu kvůli nemoci či úrazu podobně jako státní nemocenské pojištění. Vzhledem k vyšší ceně si ovšem komerční zdravotní pojištění dnes nejčastěji sjednávají podnikatelé a lidé s vysokými příjmy. Z komerčního zdravotního pojištění může pojištěnec získat pojistné plnění nejen kvůli onemocnění či úrazu, ale i za hospitalizaci s nadstandardními službami či za nadstandardní péči o zuby. Pojištěnci komerčního zdravotního pojištění mohou také často čerpat i speciální asistenční služby. Komerční zdravotní pojištění v tuzemsku poskytují zatím jen vybrané komerční pojišťovny.
Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.