Poradíme si v Libereckém kraji

Krátkodobá péče

Skočit na navigaci

Praktické rady pro péči o blízkého člověka

  • V případě potřeby můžete využít krátkodobě ošetřovné, které se poskytuje z dávek nemocenského pojištění. Dávku mohou čerpat pouze zaměstnanci, a to po dobu 9 dnů. Tiskopis s žádostí vydá ošetřující lékař vašeho blízkého.
  • Jste-li zaměstnaní a máte v trvalé péči alespoň jedno dítě ve školním věku, ale žijete bez partnera, podpora může být poskytována i déle, nejvýše však po dobu prvních 16 kalendářních dnů.
  • Nezapomeňte, že se na pečování můžete připravit a využít různé pomůcky, které péči výrazně usnadní.
  • Vybavte si lékárničku dle diagnózy vašeho blízkého, o kterého se chystáte pečovat. Nezapomeňte na léky proti bolesti a léky snižující teplotu. Oproti běžné výbavě můžete potřebovat například ochranné krémy na pokožku, čisticí emulze nebo elastická obinadla. Vhodnou výbavou může být také tlakoměr, případně glukometr. Vždy záleží na konkrétní situaci.

Praktické rady pro péči o sebe

  • Jde-li o plánovanou situaci (např. po operaci), informujte se u někoho ze svého okolí, kdo již něco podobného zažil.
  • Nezapomeňte, že se můžete připravit na dobu, kdy budete mít například sníženou mobilitu a využít různé pomůcky, které vám výrazně usnadní a zpříjemní život.
  • Informujte se o možnostech rehabilitace a přistupte k ní svědomitě a zodpovědně.
  • Pokud je pravděpodobné, že budete potřebovat pomoc, předem si ji domluvte.

Péče doma

Ať už budete pečovat o sebe nebo svého blízkého, zjistěte si maximum informací o příslušném zdravotním problému. Zeptejte se ošetřujícího lékaře na vše, co vás zajímá. S lékařem si ujasněte, jaká je očekávaná délka péče a co bude pravděpodobně obnášet.

V případě péče o blízkého člověka můžete využít krátkodobě ošetřovné, které se poskytuje z dávek nemocenského pojištění.

Berete-li si blízkého domů mimo jeho bydliště, doposud s vámi nebydlel a je příjemcem nějakého důchodu, je dobré přehlásit na České správě sociálního zabezpečení jeho adresu, najít pro něj nového praktického lékaře a zařídit přeposlání dokumentace od dosavadního praktického lékaře.

V domácím prostředí můžete využít jak zdravotní, tak sociální péči.

Domácí zdravotní péči může vám i vašemu blízkému předepsat buď lékař propouštějící z nemocnice, nebo příslušný praktický lékař.
Důvodem k předepsání domácí zdravotní péče je zejména stav, kdy pacient není schopen ze zdravotních důvodů docházet k lékaři, je nutné sledování jeho zdravotního stavu nebo potřebuje další odbornou péči (například převazy ran, aplikace injekcí, rehabilitace).
Domácí zdravotní péče je hrazena zdravotní pojišťovnou, maximální frekvence je 3krát jedna hodina denně. V případě potřeby lze po dohodě s lékařem péči rozšířit. Budete-li například chtít, aby sestra docházela častěji, je nutné si za tyto služby připlatit. Péče může být využívána i bez předpisu lékaře, v tomto případě si ji však pacient plně hradí z vlastních finančních prostředků.

Domácí sociální péče se na rozdíl od zdravotní poskytuje vždy za úhradu. Můžete si zajistit pomoc pečovatelských služeb například při osobní hygieně či úklidu, ale mohou vám také pomoci pro vás nebo vašeho blízkého zajistit obědy, pedikúru a podobné služby. Existují také asistenční služby, kdy asistentka může vám nebo vašemu blízkému třeba předčítat, nakupovat, vyřizovat úřední věci nebo ho doprovázet na procházce...
Informace o nabídce sociálních služeb získáte na obecním úřadě nebo sociálním odboru města. Poradit vám může také sociální pracovnice na úřadech práce a u všech poskytovatelů sociálních služeb.

Vhodné pomůcky při krátkodobé péči

Lékařská péče při déletrvajícím pobytu mimo domov

Pokud o vás pečují příbuzní nebo jste během léta na chalupě, můžete navštěvovat i jiného než vašeho praktického lékaře. V případě potřeby se nabízejí dvě možnosti:

  • První z nich je, že vás lékař, u něhož nejste registrováni, ošetří v rámci tzv. nepravidelné péče. Je to postup, který praktičtí lékaři nepochybně znají a běžně takovouto péči poskytují. Rozhodně není pravda, že tuto formu péče můžete využít pouze v případě, kdy jde o život ohrožující stav.
  • Druhou možností je přeregistrace k novému lékaři na potřebnou dobu, minimálně však na čtvrt roku. Takovouto změnu můžete tedy uplatnit jednou za 3 měsíce. U nově zvoleného lékaře musíte být registrováni alespoň 3 měsíce, po návratu do místa trvalého pobytu se pak přeregistrujete zpět. V případě, že se zaregistrujete např. od 10. června, můžete se tedy ke svému původnímu praktickému lékaři vrátit nejdříve 10. září téhož roku.

Asistenční a pečovatelská služba

Pokud potřebujete vy nebo váš blízký pomoc jiné osoby, můžete využít asistenční a pečovatelskou službu.
Asistenční a pečovatelská služba jsou za úhradu a její výši stanoví vyhláška MPSV (více se dozvíte také v sekci Platby za péči).

Informace o poskytovatelích těchto služeb v místě vašeho bydliště včetně aktuálních cen, se nejlépe dozvíte na obecním nebo městském úřadě na odboru sociálních služeb. Základní informace o nabízených službách naleznete v Katalogu sociálních služeb.

Nejčastěji využívanou službou je dovoz nebo donáška jídla, ale můžete využít celou škálu dalších možností, včetně například úklidu vaší domácnosti.
Jaké služby využíváte, je jen na vás, je to vždy výsledek vaší dohody s poskytovatelem služeb a je vždy ošetřen ve smlouvě, kterou společně podepisujete. Pozornost věnujte i podmínkám, za jakých je služba poskytována a které má každý poskytovatel zpracované ve svých vnitřních předpisech.
Vámi vybraný poskytovatel by vás neměl odmítnout, případně vám může doporučit jiného vhodného poskytovatele.
Některé pečovatelské agentury nabízejí k zapůjčení také kompenzační pomůcky.

Pečovatelská služba

Služba pomáhá lidem zvládnout běžné každodenní činnosti související s péčí o sebe nebo o svou domácnost (může pomoci např. s koupáním, se zajištěním jídla, se zajištěním domácnosti, apod.). Cílem služby je pomoci lidem v tom, co sami nezvládnou tak, aby mohli zůstat doma a žít tak, jako dosud.

Asistenční služba (osobní asistence)

Osobní asistence funguje podobně jako pečovatelská služba (také pomáhá člověku v oblasti osobní péče, vedení domácnosti, apod.), ale je poskytována bez časového omezení a také běžně i mimo domov v prostředí, kde se člověk pohybuje, žije, pracuje, vzdělává se apod. Osobní asistence pomáhá člověku v tom, co sám nezvládne, a jejím cílem je podpořit člověka, aby mohl žít co nejvíce samostatně a tak, jak je zvyklý.

Domy s pečovatelskou službou

V domech s pečovatelskou službou jsou pronajímány malometrážní byty a je zajištěno pravidelné docházení pracovníků pečovatelské služby. Jedná se o byty ve vlastnictví obce, o nichž také sama obec rozhoduje. To znamená, že přiděluje tyto byty na základě předem stanovených kritérií jednotlivým žadatelům, s nimiž pak uzavírá běžnou nájemní smlouvu. Nejedná se o sociální službu.

Typickým klientem je člověk, který potřebuje občasnou pomoc a péči jiné osoby, ale je stále schopen žít samostatně.

V bytech bývá k dispozici základní vybavení (například kuchyňská linka), ale klient si je obvykle zařizuje vlastním nábytkem.

V domech také často bývá zajištěna služba pečovatelky a jsou dostupné i další služby jako zajištění obědů, úklid a pod. Pečovatelská služba je obyvatelům domu s pečovatelskou službou poskytována na základě zvláštní smlouvy a je za ni účtována příslušná úhrada.

Texty jsou sestaveny s nejlepším vědomím autorů. Z jejich praktického uplatnění ale nevyplývají pro autory ani pro provozovatele těchto stránek žádné právní důsledky.
© 2020 FM solutions, a.s.